Archiwum: USG

USG

Doktorzy

Powołanie niezbędne do praktykowania pracy gastrologa

Ażeby praktykować zawód gastrologa, trzeba przejść studia medyczne. Prawo wykonywania zawodu, uprawniające do podjęcia praktyki profesjonalnej, dostaje się natomiast dopiero po odbyciu specjalności, która obejmuje staż i zajęcia teoretyczne. Po spełnieniu owych wymogów absolwent zdobywa tytuł dyplomowanego lekarza w danej specjalności. Lekarz gastrolog Łódź powinien odznaczać się odpowiedzialnością, cierpliwością i postępowaniem na najwyższe dobro chorego.

, ,