Archiwum: USG

USG

Doktorzy

Powołanie niezbędne do praktykowania pracy gastrologa

Ażeby praktykować fach gastrologa, trzeba ukończyć studia medyczne. Prawo praktykowania zawodu, uprawniające do podjęcia praktyki profesjonalnej, odbiera się jednak dopiero po przejściu specjalności, jaka włącza staż i zajęcia teoretyczne. Po zrealizowaniu takich wymogów absolwent zdobywa tytuł dyplomowanego lekarza w danej specjalności. Lekarz gastrolog Łódź powinien odznaczać się odpowiedzialnością, cierpliwością i nastawieniem na najwyższe dobro pacjenta.

, ,